Hizmetlerimiz

Miras Hukuku

Çizmecioğlu Avukatlık Bürosu, Miras Hukuku alanında aşağıdaki davalarla ilgilenmektedir.
Veraset belgesi çıkartmak
Vasiyetname tanzimi
Vasiyetnamenin iptali
Miras taksim sözleşmeleri
Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davaları
Tenkis davaları
Miras sebebiyle istihkak davaları

yükleniyor..