Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çizmecioğlu  Hukuk Bürosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında aşağıdaki davalarla ilgilenmektedir.
-İş Sözleşmelerinin oluşturulması ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davalarının takip hizmetleri 
-İşe iade davaları 
-Özel Hukuk Davaları 
-Haksız fiil ve/veya sözleşmeye aykırılıktan doğan tazminat taleplerinin dava ve/veya takip yoluyla elde edilmesi 
-Sözleşmeler Hukuku 
-Her nevi sözleşme düzenlenmesi ve bunlara ilişkin hukuki görüş temini 
-Genel Danışmanlık Hizmetleri 
-Her nevi hukuki ihtilaf hususunda konunun uzmanları tarafından sağlanacak hukuki görüş ve öneriler 
-SGK ve ilgili mevzuatdan kaynaklanan davalar

yükleniyor..